there-is-no-planet-b

Kapitalizm przeciw kobietom

„Musimy walczyć o bardzo podstawowe prawa do naszych ziem, na co dzień borykając się z przemocą i ignorowaniem prawa w celu ochrony naszych ciał i ciała naszej Matki – Ziemi. Apelujemy o połączenie sił we wspólnej walce o prawa kobiet” (1)

 

Kapitalizm i kolonializm są powiązane z  patriarchatem. Obdarcie społecznej roli kobiety z jakichkolwiek wartości, dokonane w początkach europejskiej kolonizacji, było priorytetowym warunkiem kapitalistycznej akumulacji. To kobiety jako pierwsze doświadczyły utraty niezależności: wykluczono je z pełnionych funkcji znachorek czy lokalnych handlarek, które regulowały korzystanie społeczności z dóbr naturalnych. Biali mężczyźni w koloniach nie zamierzali negocjować cen towarów z miejscowymi kobietami, tak jak nie chcieli w Europie dzielić się przywilejami i dochodami. Tak zapoczątkowano degradację systemu plemiennego, trwającą do dzisiaj. A upokorzenie kobiet szło w parze z uprzedmiotowieniem zasobów naturalnych.

Współczesny kapitalizm na terenach, gdzie pozostało coś jeszcze do zagarnięcia, odtwarza tę pierwszą walkę: walkę z kobietami. Przemysł kopalny stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mieszkanek regionów, w których prowadzi się inwestycje. W Dakocie Północnej, na terenach zamieszkiwanych przez autochtoniczną ludność – gdzie budowany jest odcinek ropociągu Keystone XL – odnotowano masowy wzrost przestępczości, w tym przemocy fizycznej wobec kobiet: gwałtów, morderstw czy handlu ludźmi. W Kolumbii, na obszarach samozwańczo okupowanych przez korporację węglową, praktycznie bezkarnie morduje się rolniczki sprzeciwiające się zagarnięciu kolejnych terenów pod odkrywkę, doprowadzającą rdzenną ludność do śmierci głodowej. Wielkoobszarowe rolnictwo na całym świecie wypiera drobne gospodarstwa chłopskie i degraduje lokalne społeczności. Dominujący dziś przemysłowy system rolno-spożywczy, emitujący 50% gazów cieplarnianych, odpowiada w głównej mierze za doprowadzenie naszej planety na skraj katastrofy, dramatyczną utratę bioróżnorodności i wyjałowienie gleb.

Kapitalizm zabija kobiety, odbiera im prawa i głos: przedstawicielkom rdzennych społeczności, emigrantkom i drobnym rolniczkom na Globalnym Południu, kobietom niezamożnym lub bezdomnym oraz osobom starszym – w Polsce. Nie trzeba szukać daleko. Eksmisje, skażenie środowiska i wyzysk dotykają kobiety tu i teraz! Los kobiet i Matki Ziemi jest wspólny, dlatego powstrzymując degradację naszej planety, walczymy o swoje upodmiotowienie.

 

(1) Wypowiedź przedstawicielki IEN [w:] Agata Tarasewicz, Epidemia Ameryki Północnej, https://zielonewiadomosci.pl/zw/epidemia-ameryki-polnocnej/?fbclid=IwAR2pz_JP9hdgCpvdDJ5-5ZZFlp543dQpxP-Sp1PYQgg9nWxJPHNP4nJhlyM (dostęp 11.01.2020)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *