Towarzystwo Solidarności Globalnej

O NAS

Towarzystwo Solidarności Globalnej jest stowarzyszeniem zwykłym, założonym i wpisanym do ewidencji wiosną 2019 r. Jego Zarząd tworzą trzy osoby: Anna Staniorowska (Prezes), Aleksandra Staniorowska-Buła (Wiceprezes) i Wojciech Browarny (Sekretarz). Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław, a miejscem działania Rzeczpospolita Polska.

Towarzystwu patronuje Róża Luksemburg, działaczka socjalistyczna, zwolenniczka demokracji i sprawiedliwości społecznej, filozofka i ekonomistka. Luksemburg zwalczała imperializm, kolonializm, nacjonalizm i bolszewizm, opowiadając się za polityczną i gospodarczą solidarnością ludzi pracy ponad granicami państw i narodowymi egoizmami. Krzewiła pacyfizm i feminizm. Jej teoria akumulacji jest narzędziem intelektualnym, które do dzisiaj wyjaśnia nowoczesne mechanizmy wyzysku pracowników i pracownic, ale również rzuca światło na systemowy – zdefiniowany interesami globalnego kapitalizmu i masowej konsumpcji – charakter eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi.

Towarzystwo, kierując się tymi przekonaniami i diagnozami, zajmuje się upamiętnianiem progresywnych ruchów społecznych oraz upowszechnianiem ich dziedzictwa, a przede wszystkim prowadzi, propaguje i wspiera działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, ochrony przyrody i troski o zachowanie naturalnych zasobów Ziemi dla przyszłych pokoleń. Każdy i każda, kto podziela cele TSG i spełnia kryteria określone w Regulaminie stowarzyszenia, może zostać jego członkiem(nią).